****ประกาศ ด่วน!!!!****

ใบขึ้นทะเบียนบุคลากร พกว

****ประกาศ ด่วน!!!!****

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
ทุกคน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับต้นตามมาตรฐานการฝึกอบรมของสมาคม

***ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านส่งข้อมูลที่กรอกครบถ้วนตามเอกสารการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งแนบสำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” มาที่ Reg.tbpa@gmail.com

หลักฐานการขึ้นทะเบียน
1.ใบขึ้นทะเบียน
2.สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

Download ใบขึ้นทะเบียน

สแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาที่   Reg.tbpa@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-278-6816

<< หมดเขตการขึ้นทะเบียน วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นี้ >>

สมาคมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ทางเพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย