ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

112713

112706

Download เอกสาร