ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PorGuy-3June-6x5SK-fc

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3   มิถุนายน  2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่  และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย