ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Judge Certified 2021) ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564

ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Judge Certified 2021)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องเอเวอร์กรีน
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ
โดยได้รับเกียรติจากนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้