ประมวลภาพการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (NATIONAL JUDGES CERTIFIED 2021) ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564

ประมวลภาพพิธีเปิดฯ และ บรรยากาศการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Judge Certified 2021)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564  ณ ห้องเอเวอร์กรีน 
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ