ประกาศ!!! ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

101317

ประกาศ!!!!!
========
เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ทราบ

ตามที่สมาคมฯ ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ. รามคำแหง กทม. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ระลอกใหม่และส่งผลให้เกิดการระบาดในวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นการรักษาสุขภาพอนามัยของมวลหมู่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกคนตามมาตรการของ ศบค.

สมาคมจึงขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง และจะได้มีการกำหนดวันประชุมใหม่โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าต่อไป

จึงเรียนแจ้งมายังสมาชิกของสมาคมฯ ได้กรุณาทราบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
16 เมษายน 2564