ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์ออกกำลังกาย The Physique จัดการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
การออกกำลังกาย
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 71 คน
ณ ศูนย์ออกกำลังกาย 
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.  โดยได้รับเกียรติจากนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้