ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2563 (NATIONAL JUDGES CERTIFICATE 2020) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563

ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2563 National Judge Certificate2020 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสกาย 1 ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ