ประมวลภาพการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2563 (National Judges Certificate 2020) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563

ประมวลภาพพิธีเปิดฯ และ บรรยากาศการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกาย
ระดับชาติ ประจำปี 2563 (National Judge Certificate) 2020
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสกาย 1 ชั้น 18
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ