ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 4 “4th National Bodybuilding Coaching Certificate Course” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2561

39441832_1775194112577819_3442322202190413824_n