ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

3rd National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******
กรุณาติดต่อ ภายในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 
Untitled-2

**หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมอบรม นำรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

มาด้วย (รูปสุภาพเท่านั้น)

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com