ตารางการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตารางการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3
“3rd National Bodybuilding Coaching Certificate”

ตารางการอบรมNBCCครั้งที่3

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 *** สำหรับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ***

ทางสมาคมฯ จะแจ้งหลังจาก ปิดการรับสมัคร ภายใน 3 วัน