การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส กีฬาผู้สุงอายุแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
กีฬาผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 – 27 เมษายน 2561

ณ จังหวัดน่าน

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามลิงค์:  รายละเอียดและใบสมัครกีฬาผู้สูงอายุครั้งที่ 1

สถานที่ติดต่อและสมัคร : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286  ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-170- 9601 email: reg.tbpa@gmail.com

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 กุมภาพันธุ์ 2561

**(ไม่รับสมัครหน้างาน)**

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป

*หมายเหตุ : ในการสมัครแข่งขันปี พ.ศ.2561 อนุโลมให้ผู้สมัครไม่ต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาในจังหวัดสังกัดของท่าน แต่สามารถสมัครได้โดยตรง ผ่านทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย