การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย        ประจำปี 2560 ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช