รับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา และรับรางวัลนักกีฬาดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 เมษายน 2560 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล

นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

รับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา

และนายวันชัย กาญจนพิมาย นักกีฬาทีมชาติไทย รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ