ผู้ที่มีรายชื่อสมัครร่วมเข้าการประกวด หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย 2016

ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ใดประสงค์ที่จะเข่าร่วมการแข่งขัน

“หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2016”

ในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560
ณ ศูนย์การค้า The Nine ถนนพระราม 9

กรุณาส่งข้อมูลมายืนยันทาง email : reg.tbpa@gmail.com

พร้อมระบุรุ่นที่ท่านต้องการลงสมัครเข้าร่วมประกวด

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มกราคม 2560