การอบรม “การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของนักกีฬา”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเชิญท่านสมาชิกของสมาคมและผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร NBCC
เข้ารับการอบรม “การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของนักกีฬา”

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับจำนวนจำกัด***
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tbpa.or.th/downloads/

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 มิถุนายน 2559
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2นิ้ว ใบ
3. สำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมหรือประกาศนียบัตรNBCC