ประกาศรายชื่อนักกีฬา Seacon Bangkae “Muscle & Physique Challenge 2015”

**ในกรณีที่สมัครมาแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อปรากฏ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น.**
โทร 090-998-8618 E-mail : reg.tbpa@gmail.com หรือทาง Facebook
————————————————————
**In case, your name didn’t appear in the list please contact the staff within Jan 23rd 04.30pm**
Tel : 090-998-8618 E-mail : reg.tbpa@gmail.com or via Facebook’s Message