กิจกรรมดีๆ จากสมาคมฯ และ ผู้สนับสนุน “Seacon Bangkae”