ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่3

ประกาศ

รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

3rd National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

3rd National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******
กรุณาติดต่อ ภายในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 
Untitled-2

**หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมอบรม นำรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

มาด้วย (รูปสุภาพเท่านั้น)

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

MR.THAILAND 2018

ห้ามพลาด!!! เปิดรับสมัครแล้ว

23755686_1454883141275586_1896236432950253827_n โลโก้mr2018

MR.THAILAND 2018

การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

สถานที่ติดต่อและสมัคร   สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์และโทรสาร 0-2170-9601 และ 0-2170-9602

ดาวน์โหลดรายละเอียด รายละเอียดการแข่งขัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครการแข่งขัน

 *****หมดเขตรับสมัคร วันที่  30มีนาคม  2561 *****

ตารางการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตารางการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3
“3rd National Bodybuilding Coaching Certificate”

ตารางการอบรมNBCCครั้งที่3

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 *** สำหรับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ***

ทางสมาคมฯ จะแจ้งหลังจาก ปิดการรับสมัคร ภายใน 3 วัน

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2018 (TMPC) วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2018 (TMPC)

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******
กรุณาติดต่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 12.00 น.
Untitled-2

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กรุณานำบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับการลงทะเบียนหน้างาน

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย