หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 2 “2nd National Bodybuilding Coaching Certificate”

แก้ไขสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญชวน ผู้ผ่านการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 2
“2nd National Bodybuilding Coaching Certificate”
วันที่  28-29 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.
** รับจำนวนจำกัด **

** ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรม **
(ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
1. สมาชิกสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
2. บุคคลในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา 5,000 บาท
3. บุคคลทั่วไป 8,000 บาท

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****
1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน
2. มีอายุระหว่าง 20– 60 ปี
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **
– จำนวน 70 คน

***** การสมัครเข้าร่วมการอบรม *****
– โอนค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่
บัญชีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ
ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
เลขที่บัญชี 984-4-69949-5
– ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601
Email : reg.tbpa@gmail.com
** ปิดรับสมัคร **
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://tbpa.or.th/downloads/

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน “E-SAN Classic Bodybuilding and Physique Championships”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

E-SAN Classic Bodybuilding and Physique Championships
วันที่  10 – 11 มิถุนายน 2560
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******

กรุณาติดต่อ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******

กรุณาติดต่อ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายของสมาคมสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย บุคลากรการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ กลุ่มผู้ฝึกสอนหรือสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ระหว่างวันที่ 3-4  มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัด***
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tbpa.or.th/downloads/

************หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2560*************
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2นิ้ว 1ใบ

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย