ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย THE PHYSIQUE ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ

“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566

ณ ศูนย์ออกกำลังกาย THE PHYSIQUE
ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
(ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร_page-0001

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร_page-0002

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร_page-00033

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**

กรุณาติดต่อ 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น