ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand International Elite Physique Championships 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Thailand International Elite Physique Championships 2022
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Elite Physique Champ_page-0001

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Elite Physique Champ_page-0002

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Elite Physique Champ_page-0003

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Elite Physique Champ_page-0004

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Elite Physique Champ_page-0005

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Elite Physique Champ_page-00066

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ inbox facebook เพจสมาคม เท่านั้น

เวลา 09.00 – 17.00 น.

<<ภายในวันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม  2565>>