ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

ประกาศรายชื่อสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนีย_page-0001

ประกาศรายชื่อสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนีย_page-0002 222

<< ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน จะต้องแสดงผลตรวจ ATK
ไม่เกิน 24 ชม.  หากท่านใดไม่มีผลตรวจ ATK
ทางสมาคมฯจะทำการตรวจให้โดยมีค่าใช้จ่าย >>

**หากไม่มีรายชื่อของท่าน**

 

กรุณาติดต่อ 092-278 6816

ภายในวันที่ 14  มิถุนายน  2565

เวลา 9.00 – 17.00 น.   

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น