ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Payap Classic Championships 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
Thailand Payap Classic Championships 2022
(พายัพ คลาสสิค)
วันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ลำปาง

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022_page-0001

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022_page-0002

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022_page-0003

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022_page-0004

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022_page-0005

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022_page-0006 666

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ inbox facebook เพจสมาคม เท่านั้น

เวลา 09.00 – 17.00 น.

**ภายในวันพุธที่  8  มิถุนายน  2565**