ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์
ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดศรีสะเกษ