ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564
โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

GALLERY

พิธีเปิดฯ และบรรยากาศวันแรก การแข่งขันหนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2564

บรรยากาศวันที่สองการแข่งขันฯ หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2564