ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตสู้COVID19”

ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม แคลอรี่เครดิตสู้COVID19

อันดับที่ 1 – อันดับที่ 5

 

รางวัลชมเชย 20 รางวัล

 

Popular Vote 2 รางวัล

*** สำหรับผู้ที่ได้ รับรางวัล 27 ท่าน***

ให้ติดต่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน Inbox เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย