ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (MR.THAILAND 2021)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2564 (MR.THAILAND 2021)

วันที่ 9 – 11 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_4

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_5

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_6

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_7

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_8

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร  092-278 6816

เวลา 9.00 – 17.00 น.

 

**ภายในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564**