ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 7TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_1

รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_2
รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_3

ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เพื่อขอสอบซ่อม ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 286การกีฬาแห่งประเทศไทยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601,09-2278-6816

ติดต่อได้ภายในวัน และเวลาราชการ  เท่านั้น!!!