แจ้งประกาศด่วนที่สุด !!!! ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NBCC)

7nbccแก้

แจ้งประกาศด่วนที่สุด !!!!
ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NBCC) ไปเป็นวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ที่เดิม