ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_1รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_2รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_3

**หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 6  มกราคม  2564

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น