นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ