เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย)

Draft2-หนุ่มกายงาม2563

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย

Thailand Payap Classic 2020
(หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย)

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

**หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 **

 

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19
ถนนรามคำแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น


Don’t miss!!!

Thailand Payap Classic 2020 

@Central Festival Chiangmai,

Chiangmai  Province , Thailand

December 19 – 20, 2020 

Any nationality can be registered

Registration Period : 11th December, 2020

No Registration Fee

Detail

Registration

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240  Tel : 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Due date for the registration : December 11, 2020 ****