ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม Thai Fit Physique Challenge

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมากที่สุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม Thai Fit Physique Challenge
โดยมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย The Physique ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ