ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2020 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2020 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย พูลสวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 

Gallery Day 1

Gallery Day 2