ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” (หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” (หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

GALLERY

ประมวลภาพการอบรม“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” (หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ประมวลภาพการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” (หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 1) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563