ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand International Elite Physique Championships 2020
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Elite 2020_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Elite 2020_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Elite 2020_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Elite 2020_Page_4

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

เวลา 09.00 – 17.00 น.

**ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563**