นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่้ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยภูมิภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Thailand Payap Classic 2020 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่