เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2020

dad

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand International Elite Physique Championships 2020
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

**หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน 2563 **

 

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19
ถนนรามคำแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

 

Don’t miss!!!
Thailand International Elite Physique Championships 2020
@Central Festival Samui, Koh Samui,
Surat Thani Province , Thailand
November 21 – 22, 2020 
Any nationality can be registered
Registration Period : 12th November, 2020
No Registration Fee

Detail

Registration

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240  Tel : 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Due date for the registration : November 12, 2020 ****