ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

GALLERY

Day 1 & Openning Ceremony E-San Classic @CetralPlaza Khonkaen

Day 2 E-San Classic @CentralPlaza Khonkaen