ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย THAILAND E-SAN CLASSIC BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย THAILAND E-SAN CLASSIC BODYBUILDING
AND
PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS 2020
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า

จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San Classic 2020 ลงเว็บ_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San Classic 2020 ลงเว็บ_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San Classic 2020 ลงเว็บ_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San Classic 2020 ลงเว็บ_Page_4

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

เวลา 09.00 – 17.00 น.

**ภายในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563**