เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020

PosterEsan2020v1-01-01

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand E-San Classic Bodybuilding
and
Physique Sports Championships 2020
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น

 

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

**หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2563 **

 

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19
ถนนรามคำแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

 

Don’t miss!!! Thailand E-San Classic Bodybuilding 
and Physique Sports Championships 2020

@Khon Kaen Hall, 5th Floor, Central Plaza Khon Kaen
Province , Thailand

October 24 – 25, 2020 

Any nationality can be registered

Registration Period : 15th October, 2020

No Registration Fee

Detail

Registration

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240  Tel : 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Due date for the registration : October 15, 2020 ****