สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารและกรรมการดำเนินงานสมากีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นำโดย คุณพลภัทร เขตโพธิ์ทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมด้วย
ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้ารับประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท โดยมี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี