สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา จัดอบรมผู้นำเครือข่ายออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา จัดอบรม ผู้นำเครือข่ายออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา