ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ
1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563  โดยมี คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์ เกมส์ ครั้งที่ 1
เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 19 กันยายน 2563  ณ ศูนย์การค้า
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

GALLERY

Day1 & Opening Ceremony Bodybuilding (TOMG) @ TheNineCenterRama9

Day 2 Bodybuilding (TOMG) @ TheNineCenterRama9