ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020 วันที่ 28 สิงหาคม 2563  ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ