ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ