เปิดรับสมัครแล้ว !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

draft7

เปิดรับสมัครแล้ว !!!
การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ
1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ ของไทย 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้ โดยมีการแข่งขันรวม 14 ชนิดกีฬา

การแข่งขันกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการแข่งขันกีฬาสูงอายุ เป็นการเติมเต็มระบบการแข่งขันกีฬาของประเทศ และใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Download รายละเอียดและใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1.ใบสมัคร
2.รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

<< ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 300 บาท >>
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2563**

 

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19
ถนนรามคำแหงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092 278 6816
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  inbox facebook  
เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Registration  is open!!
1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES
Organized the competition during 19 – 20 September 2020
at The Nine, Rama 9

 

Detail and Registration

How to Apply
Method 1. Complete
– Application Form with the registration fee of Baht 300 (Three hundred Baht)
– A copy of ID card or a copy of passport
–  2 inches photo.
Send all these documents to Thailand Bodybuilding and Physique Sports Association
Method 2. Submit all there document to E-mail : reg.tbpa@gmail.com

 

Due date for the registration : Monday 31st August, 2020