ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Muscle and Physique Championships 2020

รายชื่อผู้สมัคร TMPC2020_Page_1 รายชื่อผู้สมัคร TMPC2020_Page_2 รายชื่อผู้สมัคร TMPC2020_Page_3 รายชื่อผู้สมัคร TMPC2020_Page_4 รายชื่อผู้สมัคร TMPC2020_Page_5 รายชื่อผู้สมัคร TMPC2020_Page_6

 

***หากท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ***

กรุณาติดต่อ โทร 02-1709601 หรือ 092-278-6816

เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563